Alle reizen in één overzicht, Uitgebreide reisgids, Nieuws & achtergronden


Makha Bucha in Thailand

Kaarslicht processie tijdens Makha Bucha

Makha Bucha is één van de belangrijkste dagen in de Boeddhistische kalender. Het wordt gevierd tijdens de volle maan van de derde maanmaand en geldt als Nationale Feestdag in Thailand.

Makha Bucha Dag

Makha Bucha is een dag van verering, negen maanden na de verlichting van Boeddha, toen 1.250 toegewijde volgelingen spontaan samen kwamen naar een preek van Boeddha te luisteren. Tijdens deze bijeenkomst legde Boeddha de ‘Ovādapātimokha’ principes uit: doe wat goed is, stop al het kwaad en zuiver de geest. In Thailand zijn deze leringen ook wel bekend als het ‘Hart van het Boeddhisme’.


Een andere gebeurtenis die tijdens deze dag gevierd wordt vond 45 jaar later plaats, kort voor het einde van het leven van Boeddha. Tijdens deze gebeurtenis gaf Boeddha zijn laatste leringen en bereikte het laatste ‘Nirvana’ of ‘Parinibbhana’, waar zijn geest werd gescheiden van het fysieke lichaam. Ook dit vond plaats tijdens de volle maan van de derde maanmaand (in Thailand ‘Makha’ genoemd, in Pali ‘Māgha’).

Activiteiten tijdens Makha Bucha

Makha Bucha is een zeer religieus feest, die door heel Thailand wordt waargenomen. Boeddhisten bezoeken deze dag tempels om hun respect te betuigen aan Boeddha en om preken aan te horen over de leer van Boeddha. Ook wordt deze dag gebruikt om offers te maken en goede daden te doen door deel te nemen aan speciala evenemtent (‘Tum Boon‘ genoemd).

Wian Tian

Na zonsondergang zijn er kaarslicht processies die ‘Wian Tian‘ genoemd worden (‘wian’ betekent cirkel, ‘tian’ kaars). Tijdens de processie lopen monniken en andere volgelingen driemaal in een cirkel met de klok mee rondom de ‘ubosot’ of pagode en dragen hierbij drie items: een brandende kaars, bloemen en een verlicht wierookstokje. Deze items staan voor de ‘Drie Juwelen van het Boeddhisme’: de Boeddha, zijn leer Dhamma en het kloosterleven Sanga.

Rub Sil

Een ander onderdeel van Makha Bucha is het bijhouden van de ‘Vijf Voorschriften‘, wat ‘Rub Sil‘ genoemd wordt. Deze worden beschouwd als de basis codes van ethiek voor het Boeddhisme, en toegewijden proberen om deze zo vele mogelijk te volgen als ze kunnen. Deze vijf voorschriften zijn:


  • Zich te onthouden van het schaden alle andere levende wezens
  • Zich te onthouden van stelen
  • Zich te onthouden van alle bedwelmende middelen
  • Zich te onthouden van achterklap, roddel, intriges, en van het vertellen van leugens
  • Zich te onthouden van sexuele onzedelijkheid

Daarnaast worden een aantal andere principes gevolgd door verschillende boeddhistische praktijken en de formulering van elk beginsel varieert op traditie.

Makha Bucha vieren

Enkele van de beste plaatsen om Makha Bucha te observeren in Bangkok zijn de Wat Saket (de Gouden Berg) en Wat Benchamabophit. Bij de Gouden Berg maken de monniken een optocht naar Wat Saket, bovenop de berg.


Houd er rekening mee dat veel restaurants en eetgelegenheden in Thailand geen alcoholische dranken zullen serveren tijdens Makha Bucha. Veel bars zullen ook gesloten zijn tijdens deze viering. Overheid -en regeringsgebouwen zullen teven ook gesloten zijn tijden Makha Bucha Dag.